Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś
Biznes Restrukturyzacja firm

Restrukturyzacja firm – kto i kiedy może ją wszcząć?

Data publikacji 19 czerwca 2023


Restrukturyzacja to dla wielu firm szansa na poprawę swojej sytuacji finansowej i uniknięcie ogłoszenia upadłości. Kto i kiedy może zostać objęty postępowaniem?

Czym jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy to sposób na wyciągnięcie jej z kłopotów finansowych, a zatem na poprawę jej płynności finansowej, usprawnienie produkcji, reorganizację zatrudnienia. Prowadzona może być ona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku prawo restrukturyzacyjne, które definiuje postępowanie restrukturyzacyjne jako postępowanie, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. W razie prowadzenia restrukturyzacji w toku postępowania sanacyjnego zaś, umożliwia się mu przeprowadzenie tzw. działań sanacyjnych, czyli czynności prawnych i faktycznych zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika. Co istotne, ustawodawca zastrzegł, że restrukturyzacja ma być prowadzona przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Jakie podmioty mogą przeprowadzić restrukturyzację firmy?

Ustawodawca wyraźnie określił, jakie podmioty mogą przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne. Czy zatem każda firma w potocznym rozumieniu może być objęta postępowaniem? Przepisy prawa restrukturyzacyjnego stosuje się przede wszystkim do przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego. Restrukturyzacją można objąć zatem osobę fizyczną, osobę prawną i tzw. ułomną osobę prawną, które prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przepisy dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego swoje zastosowanie znajdują także w stosunku do:

  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

  • prostych spółek akcyjnych,

  • spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej,

  • wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń,

  • wspólników spółki partnerskiej.  

Kiedy wszcząć restrukturyzację firmy?

Restrukturyzację firmy (https://kancelariagrp.pl/doradca-restrukturyzacyjny-katowice-warszawa/) należy rozpocząć wtedy, gdy popada ona w kłopoty finansowe. Ustawodawca wskazuje wprost, że chodzi o sytuację, gdy dłużnik staje się niewypłacalny lub jest zagrożony niewypłacalnością. Oznacza to, że firma utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a domniemywa się, że ma to miejsce, gdy opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące.

Ponadto firma jest uznawana za niewypłacalną, jeżeli jest osobą prawną lub ułomną osobą prawną, a jej zobowiązania przekraczają wartość jej majątku i stan ten utrzymuje się przez ponad 24 miesiące. Domniemywa się, że zobowiązania firmy przekraczają wartość jej majątku wtedy, gdy zgodnie z bilansem przekraczają one wartość aktywów.

Firmę uznaje się natomiast za dłużnika zagrożonego niewypłacalnością wtedy, gdy jej sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się ona niewypłacalna.

Redakcja penta.org.pl

Nasza redakcja to zaufane źródło informacji i inspiracji dla wszystkich zainteresowanych światem biznesu, finansów i zarządzania. Dostarczamy klarownych analiz, aktualnych trendów i praktycznych porad, aby wspierać naszych czytelników w osiąganiu sukcesów zawodowych i rozwoju biznesowego.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?