penta.org.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

Poradniki

Jakie są zalety przenośników rolkowych w magazynie?

Jakie są zalety przenośników rolkowych w magazynie?

W obecnych czasach magazyny często inwestują wiele środków w automatyzację poszczególnych procesów. Podstawowym działaniem podejmowanym w tym celu jest zakup przenośników rolkowych, które pozwalają znacznie przyspieszyć przepływ towarów w hali. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększa się także poziom bezpieczeństwa oraz obniżają koszty operacyjne. Transporter rolkowy w dobie wzrostu kosztów pracy umożliwia realizację procesu magazynowania z ograniczeniem w nim udziału personelu. Jakie są rodzaje transporterów rolkowych i ich zalety?

Jakie są rodzaje transporterów rolkowych?

Wiodące firmy sprzedające transportery rolkowe, takie jak WIKOMA, w swojej ofercie mają często kilka różnych rodzajów transporterów. Podstawowe kategorie to przenośniki z napędem manualnym oraz przenośniki z napędem automatycznym.

Przenośniki rolkowe z napędem automatycznym wykorzystuje się do poziomego transportu różnych ładunków. Rolki napędzane są dzięki odpowiedniemu motoreduktorowi, a napędy rolek przekazywane są z użyciem odpowiedniego łańcucha. Poza napędem pracę urządzenia wspomagać mogą:

  • obrotnice automatyczne gwarantujące możliwość zmiany kierunku transportu,

  • windy transportowe stosowane w przypadku różnic poziomów między dwoma punktami,

  • urządzenia sortujące, niezwykle popularne w magazynach, które obsługują internetowe kanały sprzedaży, ponieważ umożliwiają one szybkie przygotowanie zamówienia do wysyłki.

Przenośniki rolkowe bez napędu stosuje się zazwyczaj w miejscach, gdzie możliwy jest transport wykorzystujący siłę grawitacji. Nie ma w tym przypadku znaczenia waga pudełka czy przedmiotu. Zastosować można delikatne nachylenie w kierunku odbioru przedmiotów lub tzw. spirale rolkowe, które pozwalają na transport z wyższego poziomu na niższy.

Jakie są zalety transporterów rolkowych w magazynie?

Przenośnik rolkowy umożliwia szybki i bezpieczny transport towarów między dwoma punktami. Użycie transportera rolkowego jest więc niezwykle przydatne w sytuacjach, kiedy:

  • podczas procesu produkcji, transportowane muszą być bardzo ciężkie materiały, których ręczne przenoszenie jest trudne lub niemożliwe,

  • mamy do czynienia z utrudnieniami takimi jak różnica poziomów czy długie dystanse, które mogą negatywnie wpływać na produktywność pracowników i wydajność obiektu logistycznego.

Magazyny charakteryzujące się dynamicznym przepływem materiałów, wyposażone w przenośniki rolkowe, pozwalają zmniejszyć ruch wózków widłowych. Oznacza to znaczne oszczędności wynikające z mniejszej ilości sprzętu oraz osób niezbędnych do jego obsługi.

Udostępnij