Strona główna
Poradnik
Tutaj jesteś
Poradnik Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego – uprawnienia i zadania

Data publikacji 1 stycznia 2024


Inspektor nadzoru inwestorskiego to uczestnik procesu budowlanego. Pełni on samodzielną funkcję techniczną oraz reprezentuje na terenie budowy interesy inwestora, który zazwyczaj nie ma odpowiedniej wiedzy technicznej. Inspektor kontroluje realizację prac i ich zgodność z zatwierdzonym projektem, normami i przepisami. Sprawdza także jakość wykonanych prac, potwierdza ich zakres oraz na życzenie inwestora może brać udział w rozliczeniach finansowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego – wymagania

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć odpowiednie doświadczenie i wiedzę. W większości przypadków pierwszy i naturalny etap kariery to praca na budowie jako kierownik robót lub kierownik budowy. Stanowisko inspektora obejmowane jest w większości przypadków przez inżynierów z wieloletnim stażem.

Od samodzielnego inspektora nadzoru wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności, która odpowiada nadzorowanemu zakresowi prac. Co więcej, inspektor musi czynnie uczestniczyć w samorządzie zawodowym i posiadać ubezpieczenie OC. Chcąc powołać inspektora spełniającego wszystkie powyższe wymagania, warto zapoznać się z ofertą zaufanej firmy, takiej jak Renomabud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego – obowiązki

Ustawowe obowiązki inspektora nadzoru to:

  • weryfikacja jakości wykonanych robót budowlanych oraz użytych do niej wyrobów, które muszą być dopuszczone do stosowania na terenie kraju,

  • reprezentowanie inwestora przez kontrolę zgodności realizacji budowy z pozwoleniem na budowę lub projektem, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

  • uczestniczenie w próbach oraz odbiorach technicznych urządzeń, przewodów kominowych i urządzeń technicznych, a także przygotowanie oraz udział w odbiorach gotowych obiektów budowlanych,

  • sprawdzenie i odbiór robót budowlanych, które zanikają lub ulegają zakryciu,

  • kontrola rozliczeń budowy, jeśli inwestor sobie tego życzy,

  • potwierdzanie wykonanych robót i usuniętych wad.

Inspektor nadzoru inwestorskiego – uprawnienia

Inspektor nadzoru inwestorskiego może zgodnie z prawem:

  • wydawać kierownikowi robót lub kierownikowi budowy polecenia, które potwierdza wpisem do dziennika budowy (dotyczyć mogą one między innymi usunięcia nieprawidłowości, przedstawienia ekspertyz czy wykonania badań lub prób),

  • żądać od kierownika robót lub kierownika budowy dokonania poprawek, lub ponownego wykonania robót wykonanych wadliwie,

  • wstrzymać dalsze roboty budowlane w przypadku, jeśli ich kontynuacja może wywołać zagrożenie lub powodować niedopuszczalną z projektem bądź pozwoleniem na budowę niezgodność.

Materiał zewnętrzny

Redakcja penta.org.pl

Nasza redakcja to zaufane źródło informacji i inspiracji dla wszystkich zainteresowanych światem biznesu, finansów i zarządzania. Dostarczamy klarownych analiz, aktualnych trendów i praktycznych porad, aby wspierać naszych czytelników w osiąganiu sukcesów zawodowych i rozwoju biznesowego.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?