Kredyt obrotowy w firmie – na czym polega?

Zakładając działalność gospodarczą każdy przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że prowadzenie własnego biznesu w sposób efektywny, ściśle powiązane jest z posiadaniem jakiegokolwiek kapitału. Czasem, aby móc rozpocząć samozatrudnienie, wymagane jest pozyskanie środków na rozwój firmy z różnych dostępnych programów oferujących bezzwrotne lub nisko oprocentowane, częściowe dofinansowanie
(na przykład z Unii Europejskiej). Jeszcze innym narzędziem pomocnym w płynności finansowej firmy jest tzw. kredyt obrotowy. Czym on jest i jakie warunki należy spełnić, aby móc go otrzymać?

Kredyt obrotowy dla firmy

Kredyt obrotowy to najprościej ujmując pożyczka, która jest udzielana przedsiębiorcom na bieżące wydatki z tytułu prowadzonej działalności (np. nieopłacone faktury). W ramach kredytu obrotowego właścicielom firm przyznaje się ustalony wcześniej limit zadłużenia. Oznacza to zatem, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca ma problem z opłaceniem niezbędnych rachunków, wówczas może skorzystać z środków kredytu do wysokości limitu. Każda wpłata, która zostanie uiszczona na rachunek bankowy, zmniejsza saldo zadłużenia, zaś następne pozyskanie środków z limitu kredytu bankowego, nie wymaga składania dodatkowych wniosków o przyznanie pożyczki.

Kredyt obrotowy można otrzymać nie tylko w polskiej walucie, ale także i obcej. Co ważne, na oprocentowanie kredytu obrotowego składa się stawka referencyjna dla waluty polskiej WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offer Rate, stopy procentowej według której banki udzielają pożyczek innym bankom) lub stawka referencyjna dla walut wymienialnych LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate, wysokość oprocentowania wszelkich kredytów oraz depozytów na rynku międzynarodowym, wyrażana w takich walutach jak USD, EUR, CHF, GBP, JPY) lub EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate, wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym strefy euro). Marża dla banku z tytułu kredytu obrotowego uzależniona jest od wyników przeprowadzonej przez bank oceny zdolności kredytowej osoby ubiegającej sięo udzielenie pożyczki.

Każdego dnia banki prześcigają się nawzajem w przedstawieniu oferty, która spełni oczekiwania klienta, również tego biznesowego. Duża konkurencja sprawia, że nawet okres kredytowania uzależniony jest od bieżącej promocji w bankach. Standardowo przeciętny okres kredytowania wynosi 12. miesięcy. Są jednak instytucje, które czas ten wydłużają nawet do 36. miesięcy. Warunkiem skorzystania z tej lepszej opcji jest z pewnością staż na rynku firmy, dotychczasowa płynność finansowa przedsiębiorstwa, pozytywna ocena bieżącej sytuacji firmy czy zabezpieczenie w postaci aktywów – nieruchomości, samochodów – zasobów majątkowych przedsiębiorstwa.

Kredyt obrotowy może stać się kredytem rewolwingowym, czyli zostać wielokrotnie spłacany, a następnie zaciągany po raz kolejny do wysokości ustalonego przez bank limitu, w trakcie trwania umowy kredytowej. Każda spłata zadłużenia umożliwia odnowienie limitu, pomniejszonego o wpłaconą kwotę zobowiązania. Przykład takiej formy kredytu stanowi karta kredytowa, z której można skorzystać
w dowolnym momencie okresu karencji.

Przedsiębiorcy, aby móc się rozwijać, mogą skorzystać z różnych form pomocowych, które oferują banki. Jednym z takich rozwiązań jest z pewnością kredyt obrotowy. Właściwe zagospodarowanie środków to szansa na sukces organizacji.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*