Finanse firmy – dlaczego przejrzystość jest ważna?

Zakładasz działalność gospodarczą i myślisz, że wszystko to, co robisz nie podlega żadnej kontroli? Nic bardziej mylnego. Stając się przedsiębiorcą zaczynasz podlegać wielu obwarowaniom prawnym. Najważniejsze z nich stanowi kontrola wszelkich wydatków w Twojej firmie, której możesz zostać poddany w każdej chwili. Co w takim razie należy zrobić, aby móc nie obawiać się wizyty pracowników z urzędu skarbowego? Odpowiedź jest prosta: zadbaj o przejrzystość finansów w swoim przedsiębiorstwie.
Pamiętaj, że każde zarobione przez Twoją firmę pieniądze, muszą znaleźć odzwierciedlenie i potwierdzenie w istniejącej dokumentacji. Nieład w papierach to także chaos w organizacji. Na wszystko musi się więc znaleźć paragon, faktura VAT, KP lub jakikolwiek inny dokument traktujący o przepływie środków pieniężnych. Samo archiwizowanie nie wystarczy. Istotną rzeczą jest jeszcze sposób przechowywania. Każda faktura i jej podobne powinny być umieszczone i dokładnie opisane w segregatorach, a nawet przypisane do konkretnego projektu lub klienta na rzecz, którego świadczono usługi lub dostarczono towar.

Przejrzystość finansów pozwala także określić rentowność realizowanych zleceń czy samych wydatków firmy. Być może taki monitoring przyczyni się do redukcji zbędnych i niepotrzebnych kosztów takich jak wyposażenie biura czy etat dla pracownika, który generuje tylko same straty. Zatrudnienie kogoś nowego w dziale naszej firmy to nie tylko znalezienie środków na jego co miesięczne wynagrodzenie, ale również uiszczanie składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy.
Płynność finansowa w organizacji to także szansa na otrzymanie wsparcia w postaci kredytu, pożyczki albo nisko oprocentowanego dofinansowania. To właśnie w oparciu o dokumentację wydatków i przychodów organ pożyczkowy określa zdolność kredytową przedsiębiorcy. Im większe przychody i staż na rynku, tym łatwiej uzyskać dodatkowe środki na rozwój firmy, realizację projektu czy stworzenie nowych miejsc pracy, a więc przede wszystkim możliwość pozyskania nowych klientów czy wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w naszym miejscu pracy.

W większych firmach porządek w dokumentach może ułatwić przeprowadzenie audytu finansowego, który ma na celu zweryfikowanie sytuacji finansowej organizacji przez osoby, posiadające do tego odpowiednie kompetencje – tzw. audytorów wewnętrznych. Takie działania służą głównie ocenie rzetelności ksiąg rachunkowych, ocenie ryzyka i zagrożeń dla przedsiębiorstwa, sprawdzeniu zgodności dokumentacji z obowiązującymi aktami prawnymi, jak również wiarygodności rocznych i okresowych sprawozdań finansowych w formie rachunku zysków i strat, bilansu aktywów i pasywów (stanu majątkowego firmy), rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z ogólnej działalności danego zakładu pracy.

Podsumowując, finanse firmy to najważniejsza kwestia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Wszelkie niejasności w dokumentacji przedsiębiorstwa mogą oznaczać dla przedsiębiorcy kłopoty. Każda kontrola skarbowa wiąże się i tak z bardzo dużym stresem, który można zniwelować poprzez swoją sumienność i dokładność. Porządek w papierach ułatwi pracę całej organizacji, umożliwi sprawną wizytę urzędnika skarbowego, a tym samym pomoże uniknąć zbędnych wydatków na skutek kar finansowych.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*